Ilustración y creación de GIFs animados para CEIA, Centro de Empresas e Innovación de Álava.